Huidige Projecten:

 • Groot Onderhoud Maranatha Kerk:
  Het gebouw is in 1992 opgeleverd. Sinds die tijd is het onderhoud door de Kerkvoogdijraad van de Molukse Kerken nagenoeg achterwege gebleven waardoor er veel achterstallig onderhoud is ontstaan. Ons Meerjarenbeheer- en onderhoudsplan voorziet in een plan van aanpak voor een periode van 10 jaar waarmee vooreerst een zgn. nulstand kan worden bereikt. Hiervoor is een bedrag van minimaal € 75.000 noodzakelijk. Daarna is er tot 2030 tenminste een bedrag van tenminste € 5.000 per jaar noodzakelijk.
 • Herinrichting Tuin Maranatha Kerk:
  Voor de uit te voeren functieverbreding (met o.m. speelvoorzieningen voor de buurt)is een herinrichting van de tuin noodzakelijk. Kerk en tuin vormen in de visie van het architectenbureau van Aldo en Hannie van Eyck een twee-eenheid. Beide zijn zorgvuldig ontworpen en afgestemd op de beleving van de kerkbezoekers. Dit plan zal in overleg met de gemeente en de woningcorporatie Ieder1 en de buurt – met behoud van de huidige hoofdkenmerken – worden ontwikkeld.
 • Het boek: “Gisteren is nodig om morgen te begrijpen, 60 jaar Molukse gemeenschap in Deventer – 2021”:
  In dit boek schrijft:
  • Wim Manuhutu over de geschiedenis van de Molukkers
  • Huib Akihary het werk van Aldo van Eyck en het ontwerp van de Maranathakerk
  • Ewout van der Horst hoe de eerste Molukkers naar Deventer kwamen en hoe het hen verging in de vroege jaren zestig
  • Jip Lensink de Molukse christelijke geloofsbeleving en de bijzondere betekenis daarbij van de Maranathakerk
  • Alex Thenu over de sociaal-culturele ontwikkeling van de Molukkers in Deventer
  • Alied van der Meer over de verhalen van de Molukse Deventernaren van de verschillende generaties. Gonnie Kleine levert de daarbij behorende foto’s.
  • De cover is van Dominique Latoel.
   Vormgeving Pieter Ellens (bureau Allison)
 • Overdracht eigendom Kerkgebouw: