Nieuws

 • Presentatie herstelplan 8 december 2022

  Na 30 jaar zijn gebouw en tuin toe aan een groot-onderhoudsbeurt. Met dat doel is de Molukse Stichting BuM opgericht, Bersama untuk Maranatha, Samen voor de Maranatha. De stichting laat zich bijstaan door een Deventer-brede stuurgroep. Gezamenlijk hebben zij een herstelplan gemaakt, waarbij de oorspronkelijke details gerespecteerd worden. De verwaarloosde tuin zal hierin meegenomen worden als een project waarin ook de omwonenden zullen participeren.

  Het tuinplan heeft in juli de eerste prijs gewonnen. Het herstelplan voor de kerk is opgebouwd uit min of meer zelfstandige modulen. De bedoeling is, om hiermee sponsors te kunnen interesseren voor adoptie van onderdelen van het herstel. Ook zal in het herstel rekening worden gehouden met allerlei duurzaamheidsaspecten.

  Niet onbelangrijk is het toekomstig onderhoud van het gebouw. Voor een duurzaam gebruik tot in lengte van jaren moet er een goed exploitatieplan zijn. Het onderhoudsplan is weer modulair opgebouwd. In overleg met de kerkgangers zal naar een verbreding van de functie gezocht worden. Toekomstige activiteiten in het gebouw dienen te passen bij de primaire functie kerkruimte.

  Door de monumenten-status zijn subsidies mogelijk, maar daarin wordt gewoonlijk uitgegaan van cofinanciering.

   

 • Lezing over de Maranathakerk

  Op donderdag 8 december a.s. organiseert erfgoedorganisatie Deventer Verhaal in samenwerking met Architectuurcentrum Rondeel en Stichting BuM een lezing over de Maranathakerk in Deventer. Kunst- en architectuurhistoricus Huib Akihary komt vertellen over de architectuur van de kerk. Landschapsarchitect Ingrid Nij Bijvank-van Herel zal uitweiden over de herinrichting van de kerktuin.

  De Maranathakerk dateert uit 1992 en is een van de meesterwerken van architect Aldo van Eyck. De kerk vervult sindsdien een belangrijke functie in de geloofsbeleving van de Molukkers. De kerk is gesitueerd in het midden van de Oranjebuurt maar onzichtbaar vanaf de doorgaande wegen. Het is daarmee voor velen nog steeds een onbekende architectuurparel van de stad.

  Molukse gemeenschap
  De Molukse gemeenschap heeft in 1961, toen zij in Deventer werd gehuisvest, haar eigen cultuur en rituelen meegenomen. Het kerkontwerp van Aldo van Eyck is een knappe vertolking daarvan. Zijn opdracht was om niet alleen de kerk te ontwerpen maar ook ervoor te zorgen dat de aanliggende buitenruimte onlosmakelijk met de kerk verbonden zou zijn. De Maranathakerk is een van de jongste monumenten in Nederland en trekt zelfs buitenlandse bezoekers. Stichting ‘Samen voor de Maranatha’ (Bersama untuk Maranatha) neemt de verantwoordelijkheid voor het herstel van de kerk op zich.

  Gastsprekers
  Huib Akihary is gespecialiseerd in erfgoed en koloniale architectuur in Indonesië. Ook is hij conservator bij het Moluks Historisch Museum in Den Haag. Akihary heeft verscheidene publicaties op zijn naam staan. Als co-auteur schreef hij bijvoorbeeld mee aan het boek “Gisteren is nodig om morgen te begrijpen” dat gaat over zestig jaar Molukse gemeenschap in Deventer.

  Ingrid Nij Bijvank – van Herel is afgestudeerd als tuin- en landschapsarchitect aan de Landbouw Universiteit Wageningen en werkt als ervenconsulent en adviseur voor de ruimtelijke kwaliteit bij Het Oversticht. Zij is bij de Maranathakerk betrokken als ontwerpster voor de buitenruimte, waarbij ook de buurtbewoners een rol zullen spelen.

  Informatie
  U bent donderdag 8 december a.s. van harte welkom bij de Maranathakerk aan het Maranathaplein 1 in Deventer. De lezing begint om 20.00 uur en wordt ingeleid door Frans Latupeirissa, voorzitter Stichting BuM, Samen voor de Maranatha. De lezing duurt ongeveer 60 minuten. Inloop met koffie vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis. Vooraf reserveren via www.deventerverhaal.nl/reserveren is verplicht. Er zijn max. 190 plaatsen beschikbaar.

  Lezingenreeks
  De deelnemende organisaties aan de lezingenreeks zijn Museum Geert Groote Huis, Archeologie Deventer, Athenaeumbibliotheek, Etty Hillesum Centrum, Deventer Verhaal en Architectuurcentrum Rondeel. De Deventer erfgoedlezingen vinden 1x per maand plaats op verschillende locaties in de stad. De geschiedenis van Deventer staat hierin centraal. Vaak wordt aangehaakt op een actueel thema.

 • Nominatie voor het Boek “Gisteren is nodig om morgen te begrijpen, 60 jaar Molukse Gemeenschap in Deventer

   

  Vorig jaar – in 2021 – is er al sprake geweest van 60 jaar Molukse gemeenschap in Deventer. Tijd om stil te staan bij belangrijke vragen als: Kennen wij elkaar wel?  Weten we al wie ze zijn? Een belangrijke basis voor deze terugblik was het boek “Gisteren is nodig om morgen te begrijpen, 60 jaar Molukse gemeenschap in Deventer “. Dit boek neemt de gemeenschap mee in de kennismaking met die ander, de Molukse Deventernaren.

  De gemeenschappelijke Moluks –Nederlandse geschiedenis begon overigens niet op 21 maart 1951 met de gedwongen komst van Molukse KNIL-militairen naar Nederland, als gevolg van het dekolonisatie-proces van het toenmalig Nederlands-Indië na de 2ewereld oorlog.  Het is een gemeenschappelijke geschiedenis van bijna vierhonderd jaar.  Voor Molukkers een koloniale geschiedenis en voor Nederland één met een gouden randje. Een geschiedenis van ongelijkheid en achterstelling enerzijds en anderzijds een geschiedenis van welvaart en rijkdom.   

  Dit boek beperkt zich tot de geschiedenis van 60 jaar Molukse gemeenschap in Deventer.  Gedurende hun 60 jaar verblijf raaktede Molukse gemeenschap meer en meer geworteld in Deventer.  De Oranjebuurt draagt nog duidelijk hun stempel met het gemeenschapsgebouw van de stichting Masohi en één van de best bewaarde parels in Deventer, namelijk de Maranathakerk. Een topontwerp van het architectenechtpaar Aldo en Hannie van Eyck, waarvoor Aldo van Eyck bij het gereedkomen in 1994 de BNA-kubus prijs van de vakbroeders in Nederland kreeg. Het gebouw is dan ook al in 2019 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Toen het jongste monument in Nederland.

  In het boek krijgt de bijzondere architectuur (zowel binnen en buiten) van deze kerk veel aandacht maar ook de betekenis van de kerk voor de godsdienstuitoefening van de Molukse gemeenschap, de komst van de Molukkers naar Nederland, de geslaagde actie van de blikfabriek Thomassen en Drijver (T&D) om Molukse jongemannen als werknemer in de fabriek te krijgen en hoe de Molukse gemeenschap zich in deze periode in de Deventer gemeenschap heeft weten te integreren. In het boek zijn verder persoonlijke  interviews van Molukse Deventernaren van de 2e,3e en 4e generatie en hun familie opgenomen, die binnen en buiten de wijk woonachtig,  in de kerk of maatschappelijk actief zijn,  of juist op heel andere plekken bezig en aanwezig zijn in de samenleving.

  Het is een boeiend en veel omvattend boek geworden. Het behoort tot de 7 genomineerden voor het Beste Boek van Overijssel 2022

 • BOEK:
  Het boek ‘Gisteren is nodig om morgen te begrijpen, 60 jaar Molukse gemeenschap in Deventer’is op zaterdag 13 november in de Maranathakerk gepresenteerd”. Ondanks de perikelen rond Corona epidemie was de kerk toch goed bezet.


  Bezoekers tijdens de boekpresentatie in de Maranathakerk

  Frans Latupeirissa, voorzitter van st. BuM, kon rond 40 bezoekers begroeten. Onder hen veel personen die door Alied van der Meer en Gonnie Kleine zijn geïnterviewd. Daarnaast onder meer vertegenwoordigers van de kerkraad en de stuurgroep Maranatha. Hij  maakte van de gelegenheid gebruik om nog eens het belang van dit boek te onderstrepen als motor voor het noodzakelijk uit te voeren groot onderhoud van de kerk


  Frans Latupeirissa

  Er waren twee sprekers. Huib Akihary die het hoofdstuk over de architectuur van de kerk heeft geschreven en Jip Lensink die het hoofdstuk over de Molukse-christelijke geloofsbeleving in religieus-historische contact voor haar rekening heeft genomen. Beiden wisten een boeiend betoog te houden waarmee zij de nieuwsgierigheid naar de inhoud van het boek ongetwijfeld wisten te voeden.

      

  Huib Akihary en Jip Lensink

  Daarna overhandigde de voorzitter van de stuurgroep, Jos Fleskes met de van hem bekende kwinkslag , de “eerste” boeken uit aan de in Deventer woonachtige oudere Molukkers, de dames G. Litamahuputty en M.Ririmasse en voorts aan de vertegenwoordigers van de kerkenraad, ds. Eli Patty en José Mangar.


  Overhandiging eerste boek door Jos Fleskes aan G. Litamahuputty, M. Ririmasse, ds. Eli Patty en José Mangar

  Het geheel werd muzikaal omlijst door Ulissis Tapilaha.

  Ulissis Tapilaha

  De aanwezige schrijvers en de teamleden rond het boek door Frans Latupeirissa in het zonnetje gezet. Die moesten dus op de foto.

  Vlnr: Huib Akihary, Jip Lensink, Ewout van der Horst, Wim Manuhutu, Gijs van Elk, Alex Thenu en Frans Latupeirissa

  Daarna was er nog tijd voor een drankje en een hapje waarbij er nog kon worden nagepraat.

  Een deel van het gezelschap, vertrok daarna naar het cultureel centrum van Masohi. Daar was een gezellige nazit georganiseerd.  Alle aanwezige geïnterviewden kregen hier het boek uit de hand van Frans Latupeirissa overhandigd. Ze behoefden hun nieuwgierigheid naar de inhoud en de gemaakte foto’s niet meer te bedwingen!   Even in het boek kijken, want Erica Janse stond al klaar om hen te bevragen over hun persoonlijke geschiedenis. Die is met aansprekende teksten en prachtige foto’s in het hoofdstuk “De Molukse gemeenschap in Deventer anno 2021” van het boek opgenomen. Onder leiding van Erica Janse ontstond er een boeiende en open uitwisseling van hun persoonlijke belevenissen.

  Om precies 18.00 uur werd deze geslaagde dag afgesloten.

TUIN:
“Het project Herinrichting tuin is in september aangemeld voor wedstrijd “Erfgoedsterren” van Het Oversticht te Zwolle en wel in de categorie “Sociale kwaliteit”. Doel van deze wedstrijd is mensen meer bewust te maken van de motor die erfgoed kan zijn voor maatschappelijke en ruimtelijke opgaven van de wereld van nu. De winnaar is de “Erfgoed Ster”en krijgt een bedrag van € 10.000. Dit plan behoort tot de 3 genomineerde projecten van de daarvoor ingestelde jury. Deze nominatie is verkregen mede de dankzij de 1655 stemmen die een voorafgaandepublieke stemming voor dit project heeft opgeleverd.

Over de inhoud van het project was de jury al eerder heel lovend en noemde het project een voorbeeld voor de provincie en het land. Maar er waren nog 2 andere genomineerden die weliswaar veel minder publieksstemmen hadden gekregen, maar dat hoefde tenslotte niet doorslaggevend te zijn. De bekendmaking van de uitslag zou oorspronkelijk op 13 november plaatsvinden, maar werd uitgesteld in verband met de Coronamaatregelen. Op zaterdag 19 februari was het toch zover.  Roy de Winter, gedeputeerde van de provincie Overijssel en Marieke van Zanten, adviseur van het Oversticht kwamen bij ons op bezoek. Hun komst betekende, dat ons project als de prijswinnaar van de genomineerde projecten in de categorie sociaal is gekozen. De jury roemde het project vooral vanwege de verbinding die met de wijk en de stad wordt gelegd: “een voorbeeld voor de provincie en het land”.

Precies wat het Oversticht met het project “Erfgoed Sterren” voor ogen heeft.   

Gedeputeerde Roy de Winter, vergezeld van Marieke van Zanten (adviseur van het Oversticht) maakte de prijs in de mooie kerkruimte bekend.  

Alle aanwezigen in de kring (wethouder Carlo Verhaar, vertegenwoordigers van het bestuur van de BuM, stuurgroep, onderhoudsteam, ontwerper van de tuin en ds. E.Patty).

     

Daarna een gezellig samenzijn in de vergaderruimte van de kerk. Toen was er gebak !