BELEIDSPLAN  2021 – 2023

Hoofddoelstelling.

De Stichting BuM (Bersama untuk Maranatha, Samen voor de Maranatha) is op 28 januari 2015 opgericht en gevestigd in Deventer. De BuM beoogt het duurzaam instandhouden, verbeteren, beheren en onderhouden, van de Molukse Maranathakerk te Deventer, ontworpen door architect Aldo Van Eyck. Zij wordt daarin bijgestaan door een deskundige stuurgroep, de Stuurgroep Maranatha Kerkgebouw.

Missie

Het duurzaam beheer van de Maranatha Kerk om deze:

 • beschikbaar te houden voor de Molukse cultuur en geloofsbelevenis.
 • als tastbaar erfgoed en architectonisch waardevol monument voor het nageslacht te behouden.
 • functie verbreden door verbinding met de Deventer gemeenschap.

Beloningsbeleid

De Stichting wordt bestuurd door vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning voor hun inspanningen. Dat zelfde geldt voor de leden van de stuurgroep die het stichtingsbestuur ondersteunt. Ook andere vrijwilligers die werken aan tuinonderhoud of op welke wijze dan ook werkzaamheden verrichten, ontvangen daarvoor geen beloning

Huidige situatie.

Zoals de meeste Molukse kerken in Nederland is de Maranathakerk nog in eigendom bij de Kerkvoogdijraad (KVR).De kerk is ontworpen door Aldo van Eyck en architectonisch bijzonder. De kerk dateert uit 1992 maar verkeert in slechte staat van onderhoud.De kerk is in 2019 gemeentelijk monument geworden en is daarmee een van de jongste monumenten in Nederland. Zij vervult nog altijd een belangrijke religieuze en culturele functie voor de Molukse gemeenschap in Deventer.

De Maranatha Kerk voldoet aan alle eisen die de Molukse cultuur stelde. Cultuur en religie zijn in de Molukse gemeenschap nauw verbonden. De religieuze beleving begint thuis en strekt zich uit naar de kerk.  Er is sprake van een terugloop van het aantal bezoekers door een geleidelijke vermindering van de kerkleden

De kerk is uniek is in zijn soort en volledig ingepast in de omgeving. Om de kerk ligt een door de architect mee-ontworpen tuin. Door zijn vormgeving hoort deze onlosmakelijk bij de kerk. Twee kerkgenootschappen maken gebruik van deze kerk. Door de bijzondere architecturale waarde en de faam van de architect trekt het gebouw wereldwijd bezoeker. De kerk verkeert in een zorgelijke staat van onderhoud, voor de tuin is dat niet minder. Het oorspronkelijk karakter van de tuin is door de jaren behoorlijk tenietgegaan.

Doelstelling periode 2021 – 2023

 1. overdracht van het eigendom van de kerk met bijbehorende grond van de Kerkvoogdijraad naar de stichting BuM.
 2. Uitvoering van het zeer noodzakelijke groot onderhoud en herstel van kerk en tuin.
 3. Verbreding van het gebruik die gericht zal zijn op maatschappelijke en culturele doeleinden waardoor er een duurzame beheer en exploitatie mogelijk wordt.

Uit te voeren activiteiten.

 1. Overdracht eigendom (2021)
 2. Bijstelling van het reeds beschikbare groot onderhoudsplan en de werving van de daarvoor vereiste financiële middelen (in 2021/2022)
 3. Uitvoering van het groot onderhoudsplan 2022/2023.
 4. Uitvoering van het activiteitenprogramma voor een breed publiek ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum van de Molukse Gemeenschap in Nederland en de het 60-jarig jubileum van de Molukse Gemeenschap in Deventer in het bijzonder en werving van de daarvoor nodige financiën (2021).
 5. Verbreding van het draagvlak: de opstelling en uitvoering van een PR plan dat gericht is op een grotere plaatselijke, regionale en nationale bekendheid (2021/2023).