Wordt donateur van de verborgen parel!


1. Doneer een bouwsteen

  • Uw naam of firmanaam komt op een plaquette te staan in de hal.
  • Een bouwsteen kost € 1000,- per jaar.
  • Bij voorkeur voor 3 jaar of langer.
  • 2 x per jaar ontvangt u een nieuwsbrief en uitnodigingen voor lezingen.
  • Jaarlijks een uitnodiging voor een bijeenkomst voor sponsoren.

2. Vriend van de Maranathakerk te worden voor:

  1. € 10,-
  2. € 25,-
  3. € 50,-
  4. Of een ander bedrag per maand/per jaar.

Uiteraard kunt u ook jaarlijks of periodiek een gift geven met maximaal
belastingvoordeel. Om vriend te worden kunt u zich aanmelden bij
Wytze de Jong, mail: info@stichting-bum.nl

Voor donaties van bouwstenen, maar ook voor legaten en schenkingen
kunt u contact opnemen met de penningmeester:

Wytze de Jong
tel. 06 53 39 63 92
mail: Info@stichting-bum.nl

BuM (Bersama untuk Maranatha)
rek.nr NL83 SNSB 0705 6969 44
T.n.v. Stichting BuM  per maandper jaar