De samenstelling van het bestuur is:

Frans Latupeirissa

Voorzitter

Wytze de Jong

Penning-
meester

Noëlle Thenu

Algemeen Lid

Deborah Lewerissa

Algemeen Lid

De stichting BuM wordt bijgestaan door:

Alex
Thenu

Adviseur

 

Manon Pattynama

Ambassadeur

Matheus Thenu

Ambassadeur

Stuurgroep Maranatha

Ondersteuner Stichting BuM

Samenstelling van stuurgroep Maranatha:

 

Jos Fleskes

voorzitter

Gijs van Elk

Erfgoed vereniging Heemschut

Cees Kunkeler

Bouwkundige

Joep Walter

Secretaris

Wytze de Jong

Financieel deskundige

Alex
Thenu

Frans Latupeirissa

Doelstelling van het bestuurperiode periode 2021 – 2023

  1. Overdracht van het eigendom van de kerk met bijbehorende grond van de Kerkvoogdijraad naar de stichting BuM.
  2. Uitvoering van het zeer noodzakelijke groot onderhoud en herstel van kerk en tuin.
  3. Verbreding van het gebruik waardoor er een duurzame beheer en exploitatie mogelijk wordt.

Meerjarenplanning:

  • Overdracht eigendom kerk en tuin (2021/2022).
  • Uitvoering van het uitvoeringsplan en de werving van de daarvoor benodigde middelen.(2021/2030).
  • Tentoonstelling voor een breed publiek ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de Molukse gemeenschap in Deventer.
  • Verbreding van het draagvlak: de opstelling en uitvoering van een PR-plan dat gericht is op een grotere plaatselijke, regionale en nationale bekendheid (2021/2023).